Активности на УНЕП/ГЕФ пројекту „Унапређење међусекторског управљања земљиштем кроз смањење притисака на земљиште и планирање коришћења земљишта“

У оквиру УНЕП/ГЕФ пројекта „Унапређење међусекторског управљања земљиштем кроз смањење притисака на земљиште и планирање коришћења земљишта“, у периоду од 23-25. маја, реализована су теренска узорковања земљишта и подземних вода на утврђеним контаминираним локацијама, у оквиру индустријских постројења ХИП-Петрохемија а.д. Панчево, Фабрика синтетичког каучука у Елемиру, АД Радијатор-ливница у Зрењанину и „Тоза Марковић“-индустрија грађевинског материјала у Кикинди. Заједно са представницима међуресорне пројектне радне групе, теренским узорковањима у Кикинди, испред Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, присуствовао је помоћник покрајинског секретара за мониторинг и информациони систем, Драган Ђурица.

Пројекат се реализује у циљу пружања помоћи Агенцији за заштиту животне средине у развоју иновативних техника праћења загађености земљишта и успостављања плана детаљних истраживања контаминираних локација у Србији. уз финансијску подршку Министарства животне средине, копна и мора Републике Италије, а имплементира га Програм Уједињених нација за животну средину (УНЕП). Међуресорну радну групу чине представници Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, Агенције за заштиту животне средине, Градског завода за јавно здравље – Београд, Института за ратарство и повртарство – Нови Сад и Геолошког завода Србије.

Планирано је да се теренска узорковања и хемијске анализе узорака земљишта и подземних вода, заврше до краја 2017.г., када ће бити представљени сви резултати испитивања одабраних контаминираних локалитета у Србији.