Активности на UNEP/GEF пројекту „Унапређење међусекторског управљања земљиштем кроз смањење притисака на земљиште и планирање коришћења земљишта“

Нови Сад , 18. новембар 2016.

У оквиру UNEP/GEF пројекта „Унапређење међусекторског управљања земљиштем кроз смањење притисака на земљиште и планирање коришћења земљишта“, представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине (Драган Ђурица, помоћник покрајинског секретара за мониторинг и информациони систем животне средине и мр Христина Радовановић-Јовин-шеф Одсека за мониторинг животне средине), заједно са представницима међуресорне пројектне радне групе, реализовали су посету индустријским локалитетима у Зрењанину и Кикинди, у периоду од 17-18.11.2016. г.

Пројекат се реализује у циљу пружања помоћи Агенцији за заштиту животне средине у развоју иновативних техника праћења загађености земљишта и успостављања плана детаљних истраживања контаминираних локација у Србији. уз финансијску подршку Министарства животне средине, копна и мора Републике Италије, а имплементираће га Програм Уједињених нација за животну средину (УНЕП). Међуресорну радну групу чине представници Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, Агенције за заштиту животне средине, Градског завода за јавно здравље – Београд, Института за ратарство и повртарство – Нови Сад и Геолошког завода Србије.

У оквиру посета одржани су састанци са представницима локалних самоуправа, као и теренски обиласци угрожених локалитета (АД Радијатор-ливница у Зрењанину, ХИП-Петрохемија а.д. Панчево, Фабрика синтетичког каучука у Елемиру и „Тоза Марковић“-индустрија грађевинског материјала у Кикинди). Као наставак пројектних активности, у наредном периоду, планирани су обиласци фабрика у Новом Саду, Суботици, Сомбору и Панчеву.