Бачко Подунавље нови UNESKO резерват биосфере у Србији Део Европског Амазона

WWF-Светска организација за природу поздравља одлуку Међународног координационог савета UNESKO програма „Човек и биосфера“, који је одлучио на свом овогодишњем заседању у Паризу да резерват биосфере „Бачко Подунавље“ буде уписан у Светску листу резервата биосфере.

Резерват биосфере “Бачко Подунавље” се налази на северозападу Војводине и део је “Европског Амазона”, које представља једну од најочуванијих ритско-мочварних целина на читавом току Дунава. Овај јединствени речни предео подручје је изузетне биолошке разноврсности и центар ретких природних станишта као што су простране плавне шуме, аде, рукавци и пешчане речне обале.

„Велико је задовољство и част што је UNESKO препознао изузетне вредности и потенцијал „Бачког Подунавља“. Ово је други резерват биосфере у Србији поред резервата „Голија-Студеница“, што је од великог значаја за земљу, јер програм „Човек и биосфера“ не само да промовише концепт одрживог развоја, већ и у пракси показује да је он могућ. Ово проглашење ће знатно помоћи очувању природе Србије, једне од најразноврснијих у Европи. „Бачко Подунавље“ се исто тако одликује веома богатом културном баштином која је доказ живе прошлости и сусретања бројних народа и култура на овом простору“, изјавио је професор Дарко Танасковић, амбасадор Републике Србије при UNESKO-у.

У оквиру резервата биосфере “Бачко Подунавље” који се простире на подручјима општина Сомбор, Апатин, Оџаци, Бач и Бачка Паланка на површини од 176.635 ха, налазе се четири заштићена подручја, међу којима су изузетно вредни Специјални резервати природе „Горње Подунавље“ и „Карађорђево“.

„Резерват биосфере „Бачко Подунавље“ се придружио светској мрежи коју чине укупно 669 резервата биосфере признатих од стране UNESKO-а, осмишљених са циљем очувања природног богатства од изузетног значаја, док у исто време промовишу одрживи развој локалних заједница на тим подручјима. Успостављање резервата биосфере „Бачко Подунавље“ је веома значајан корак ка формирању прекограничног резервата биосфере „Мура-Драва-Дунав”, првог заштићеног подручја у свету које се простире у пет земаља – Србији, Хрватској, Мађарској, Словенији и Аустрији. WWF већ дужи низ година сарађује са partnerima iz ovih pet zemalja na zaštiti prirodnih i kulturnih vrednosti  “Evropskog Amazona”, trenutno u okviru projekta „coopMDD“ koji finansira Evropska unija“ изјавила је Душка Димовић, директорка WWF програма у Србији.

У „Европском Амазону“, захваљујући очуваној динамици плавних подручја, постојању природних алувијалних шума и бројних влажних станишта, уточиште налази велики број заштићених врста животиња и биљака. Међу најзначајнијим ретким врстама животиња овог подручја истичу се орао белорепан, црна рода, патка њорка, дивља мачка, видра, јазавац, као и највећа популација европског јелена у Србији.

„Уписом „Бачког Подунавља“ на листу резервата биосфере начињен је пресудан и одлучујући корак у даљем прожимању заштите природе и њеног одрживог коришћења на подручјима уз Дунав и Мостонгу у Бачкој. Изузетно ми је драго што је номинација коју је припремио Покрајински завод за заштиту природе позитивно оцењена од стране делегата Међународног координационог савета UNESCO програма „Човек и биосфера“. Покрајински завод за заштиту природе је интензивно радио са WWФ и осталим партнерима на номинацији овог подручја у протеклих пет година. Сада предстоји велики посао на мудром управљању подручјем кроз сарадњу са управљачима заштићених подручја, корисницима природних ресурса, локалним управама и заједницама на подручју резервата биосфере“, каже др Биљана Пањковић, директорка Покрајинског завода за заштиту природе.