Без опасности по здравље људи и животну средину Новог Сада

Нови Сад , 14. октобар 2016.

Дана 13.10.2016. године извршен је ненајављен, ванредни инспекцијски надзор у пословном простору Д.О.О. „Степ Транс“ у улици Приморска 87. Приликом надзора утврђено је да се у хали издатој у подзакуп „ЕКО 21 доо Добрица“ налази већа количина чврстог и течног опасног отпада. По процени инспектора ради се о количини од око 500 м3 отпада.

За ову халу не постоји дозвола надлежног органа за складиштење отпада. Забрањен је даљи пријем отпада на овој локацији а хала је, од стране инспектора, запечаћена обзиром да не постоји непосредна опасност по здравље људи и животну средину. Затечени отпад се не налази у близини стамбених зона, уредно је упакован, заштићен је од атмосферских утицаја и приступа неовлашћених лица, а на амбалажи нема трагова изливања. Ради се на утврђивању свих чињеница везаних за незаконито ускладиштен отпад након чега ће бити предузете мере за које је ова инспекцијска служба овлашћена.