Владимир Галић посетио општину Жабаљ

Један од најважнијих задатака нове покрајинске администрације јесте успостављање боље комуникације са локалним самоуправама, изјавио је приликом данашње посете општини Жабаљ покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине Владимир Галић.

„Та комуникација до данас није добро функционисала, и наш је и задатак и обавеза да се то промени“, рекао је секретар Галић, и додао да је данас са руководством општине Жабаљ разговарао о више активности значајних за развој ове бачке општине.

Једна од тема састанка било је претварање пољопривредног земљишта у грађевинско, за потребе изградње нових фабрика за које већ постоје инвеститори, као и нових постројења, која ће запослити грађане општине Жабаљ. На састанку је договорено да се, у складу са законом, може кренути у овај процес.

Како је у току израда две покрајинске скупштинске одлуке о заштити паркова природе који се налазе и на територији Општине Жабаљ – „Јегричка“ и „Стара Тиса“,  покренута је и тема у области заштите животне средине. Сада је прави тренутак да се изнађу прави одговори за планирање развоја, уређење и заштиту простора општине Жабаљ на одрживим принципима. Закључено је између осталог, да је неопходно  дефинисати зоне разграничења између радних зона (постојећих и планираних)  и зона заштите природних добара, у сарадњи са институцијама које управљају овим простором и на тај начин помирити живот и рад и заштиту природних добара на истом простору.