Владимир Галић присуствовао презентацији Резервата биосфере „Бачко Подунавље“

Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине Владимир Галић учествовао је данас у Сомбору на презентацији Резервата биосфере „Бачко Подунавље“, који је од 14. јуна ове године уписан на Светску листу резервата биосфере међународне организације у оквиру програма „Човек и биосфера“. Уписом „Бачког Подунавља“ на листу резервата биосфере начињен је пресудан корак у даљем прожимању заштите природе и њеног одрживог коришћења уз Дунав у Бачкој.

Презентацију су организовали Град Сомбор, Покрајински завод за заштиту природе и Светска организација за природу – WWF. Поред представника ових институција, данашњој званичној промоцији ове одлуке УНЕСКО, присуствовао је и министар заштите животне средине Горан Триван и сви учесници су се сложили да се нови статус Бачког Подунавља мора заједнички искористити на најбољи начин за економски развој подручја и очување природе.

Владимир Галић је рекао да је добијање статуса резервета биосфере УНЕСКО значајан из више аспеката.

„Значајан је за Републику Србију зато што је од 667 резервата биосфере колико је на Светској листи УНЕСКО, два су из Србије. Поред резервата „Голија-Студеница“ данас имамо и „Бачко Подунавље“. Значајан је и за АП Војводину зато што у АП Војводини ништа до сада није било стављено под заштиту УНЕСКО. Највећи значај резерват има за локалне самоуправе које се налазе на 176.000 хектара на којем се простире овај резерват биосфере, а то су Бачка Паланка, Бач, Сомбор, Апатин и Оџаци, јер ће он, пре свега, без њих и за њих бити најзначајнијих управо због концепта који говори о уравнотежењу односа човека и природе“, рекао је Галић.

Он је додао, да резерват биосфере „Бачко Подунавље“ обухвата два специјална резервата природе „Горње Подунавље“ и „Карађорђево“ и још два заштићена подручја природе, али и простор са 26 насељених места и да је битно да се људима објасни шта значи овај концепт одрживог развоја целог подручја, односно да ћемо моћи да унапредимо, између осталог, и ловство, шумарство и еко-туризам.

„Бачко Подунавље“ део је „европског Амазона“ и представља једну од најочуванијих ритско-мочварних целина на читавом току Дунава. То је подручје изузетне биолошке разноврсности и центар ретких природних станишта, као и богатог културно наслеђа. Предстоји одговоран посао на мудром управљању подручјем, кроз сарадњу управљача заштићеног подручја, корисника природних ресурса и локалних самоуправа.