Владимир Галић са сарадницима присуствовао Форуму „Чиста вода – здрав живот“ у Кањижи

Компанија за сертификационе услуге „Certop CO d.o.o.“ из Србије са „Mediation Team d.o.o.“ и уз сарадњу са општином Кањижа организовали су форум „Чиста вода – здрав живот“ у оквиру којег су изнета искуства и примери реално остварљивих пројеката у области чишћења и уштеди воде за пиће.

Покрајински секретар Владимир Галић поздрављајући скуп нагласио је да је чиста и здрава вода истовремено веома битна како са становишта здравља тако и у заштити животне средине истичући деценијске проблеме загађења пијаће воде у Војводини, а посебно у северном Банату. Секретар Галић поздравио је сваку иницијативу и подржао сваку технологију, која може решити проблем који је и био тема форума.

Вршилац дужности помоћника покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност Др Саболч Халаши истакао је да овај Секретаријат подржава пројекте који се тичу очувања заштите животне средине средствима које опредељује кроз конкурсе за високе технологије и науку.

Професор са Природноматематичког факултета из Новог Сада др Божо Далмација са стручне стране упознао је присутне са проблемима воде за пиће у Војводини, те заједно са представницима мађарске фирме „S-Metaltech 98 Kft.“ говорили су о технологији и искуствима са применом уређаја AсМет чија је примарна намена уклањање арсена из воде како на самим чесмама тако и у великим водоводним системима.

Салаји Андраш из претходно поменуте мађарске компаније говорио је о могућностима имплементирања ове технологије кроз ИПА програм прекограничне сарадње и за управо такав један пројекат апликацију су поднели представници општина Кањижа из Србије и општине Баја са мађарске стране.

На форуму је још било речи о уштеди воде са унапређеним перлаторима, о пречишћавању отпадних вода као и о садњи еколошко- енергетског дрвећа која тренутно доживљава експанзију у Европи.

Испред Секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, поред секретара Галића, на форуму су били присутни и подсекретарка Бранкица Табак и вршилац дужности помоћника секретара у сектору за мониторинг и информациони систем животне средине Драган Ђурица.