Војвођанским општинама и градовима додељена средства за заштиту животне средине

Нови Сад, 7. новембар 2016.

Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине Владимир Галић, са сарадницима, одржао је данас конференцију за новинаре, на којој су представљени резултати конкурса за доделу средстава војвођанским локалним самоуправама за програме заштите животне средине у 2016. години.

Ресорни секретар Галић је у Покрајинској влади потписао уговоре са представницима осам локалних самоуправа, којима су одобрена бесповратна средства за суфинансирање њихових пројектних активности, чија укупна вредност износи осам милиона динара.

Реч је о конкурсу намењеном решавању проблема неадекватног одлагања отпада – санације и рекултивације постојећих депонија и деградираних површина. Прилику да на овај начин реше део својих проблема, а на основу испуњених критеријума сачињених за општине и градове су: Ириг, Бечеј, Кикинда, Нови Бечеј, Сента, Сремски Карловци, Чока и Нови Кнежевац.

Владимир Галић је истакао да је Покрајинска влада у обавези да на овај начин помаже локалне самоуправе у решавању тако важног проблема као што је заштита животне средине.

„У претходном делу године није био издвојен ни динар за уклањање дивљих депонија. Ми смо успели да ребалансом покрајинског буџета издвојимо одговарајућа средства за ову намену. На основу овога, покушаћемо да санирамо одређени, мањи део депонија, и то је тек први корак у решавању овог проблема на територији АП Војводине,“ нагласио је ресорни секретар уз податак да је у нашој покрајини лоцирано чак 600 дивљих депонија, од чега је 250 великих.

У сладу са извесним правилима отварања Поглавља 27, и стандардима Европске уније, биће неопходно да до 2028. уклонимо свих 600 депонија.

Галић је подсетивши на такву обавезу, најавио да ће у предстојећем периоду бити издвојена средства и за мониторинг, односно надгледања главних жаришта депонија, како се не би догађало да након финансирања уклањања једне мале депоније, дођемо у ситуацију да већ наредне године издвајамо нова, а можда и већа средства за ново уклањање истих депонија.