Главна књига – 2021

Glavna knjiga – 2021

866 Ремондис Медисон д.о.o.

869 НИС а.д.Нови Сад  Блок Прерада

874 „ЈУБ“ д.о.о. Шимановци

913 Linglong Internacional

919 Univerzum export-import doo. Aранђеловац

920 Chemical Agrosava izgradnja

921 “DP World“а.д. Нови Сад

923 НТЦ НИС-Нафтагас д.о.о.

925 Unogradnja ekspl Padina Kovacica

926 ЈКП Водовод и канализација из Новог Сада

929 Kop Vinogradi

930 Heathcare Europe Ruma

931 НИС а.д. Нови Сад, Блок промет

932 ХИДРО – БАЗА АГРЕГАТИ д.о.о.

933 Vetropark Basaid Wind 85MW 

936 Рапид д.о.о. из Руме