Просторни планови које је донела Скупштина АПВ од 2002. године до данас

У периоду од 2002. године до данас Скупштина Аутономне покрајине Војводине је донеле следеће планске документе:

РЕГИОНАЛНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

Програм имплементације Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине за период од 2013-2017 („Сл. лист АПВ“ број 22/2013)

ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА

ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ИНФРАСТРУКТУРНИХ КОРИДОРА