ИПА Еионет – Србија

Презентација пројекта Еионет-Србија

„Помоћ Агенцији за заштиту животне средине као Националној фокалној тачки за сарадњу са Европском агенцијом за животну средину у јачању Еионет мреже у Србији“

Због својих законских обавеза у домену заштите животне средине и због свог значаја, Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине је укључен у ИПА пројекат Еионет-Србија, који је финансиран од стране Европске Уније, као главни достављач података, поред Агенције и поред још 10 институција у Србији. Еионет је партнерска мрежа Европске агенције за животну средину (ЕЕА) и њених земаља чланица и земаља учесница. Састоји се од саме ЕЕА, низа европских тематских центара (ЕТЦ) и мреже од око 900 експерата из 37 земаља са око 300 националних агенција за животну средину и осталих тела која се баве информацијама о животној средини. То су националне фокалне тачке (НФП) и национални референтни центри (НРЦ).

Циљ пројекта је подизање капацитета Агенције за заштиту животне средине Републике Србије (СЕПА) у подршци испуњавања међународних и националних обавеза извештавања, а сврха пројекта је успостављање интегрисаног система за мониторинг и извештавање за све медијуме и тематске целине заштите животне средине. У оквиру пројекта, чији је носилац Агенција за заштиту животне средине Републике Србије, извршено је инфраструктурно опремање Сектора за мониторинг и информациони систем животне средине и обука запослених који ће вршити припрему и обраду података за Еионет мрежу.

Званично је било планирано да пројекат траје од 18. маја 2011. до 17. априла 2011. године. Због извесног кашњења у реализацији, опрема је испоручена средином 2011. године, а званична примопредаја је извршена у току јануара месеца 2013. године.

Секретаријату је испоручена следећа опрема:

 • Сервер последње генерације
 • Систем за архивирање и складиштење података
 • Осам радних станица/рачунара последње генерације
 • А0 скенер
 • А0 плотер
 • А3 ласерски штампач
 • А4 ласерски штампач
 • Уређај за мрежну заштиту
 • Систем за беспрекидно напајање

Секретаријату су испоручени и ГИС софтвер ЕСРИ АрцГИС 10.0 – који претставља физичко спремиште географских информација (просторних података, атрибута, мета података и релација) унутар релационе базе података, а који има за циљ приказ података на такозваним геореференцираним мапама и специјализовани софтвери за извештавање.

Коришћењем ове опреме омогућиће се ефикасно извршавање обавеза према Агенцији за заштиту животне средине, а касније и директно према Европској агенцији за животну средину, као што су:

 • припрема, провера, анализа и слање података агенцијама СЕПА и ЕЕА
 • омогућавање да институције које обављају ручно мерење полутаната у амбијенталном ваздуху, Секретаријату шаљу резултате мерења користећи шаблоне (темплејте) и Интернет технологију тј. веб апликације

У оквиру пројекта, у току прве половине 2011. године, је извршена обука свих главних достављача података, међу којима су и запослени у Сектору за мониторинг и информациони систем животне средине Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине. Обука је извршена за:

 • Основни и напредни географски информациони систем
 • Одржавање и администрацију система за релационе базе података
 • Одржавање система за извештавање
 • Одржавање система за управљање садржајем

Због добрих перформанси сервера и пратеће опреме, одлучено је да се она искористи и за свакодневне послове које обављају запослени у Секретаријату. Због тога је на сервер који је добијен у оквиру пројекта, инсталиран софтвер за прикупљање података мреже аутоматских станица за континуално праћење квалитета амбијенталног ваздуха које се налазе у надлежности Секретаријата. У току је миграција података различитих медијума заштите животне средине (вода, ваздух, земљиште), тематских целина (загађивачи, отпад, биодиверзитет) и података о привредним и другим субјектима из Еxцел датотека и старих (тзв. „флат“ база) у савремену СQЛ базу података ПостгреСQЛ, која се користи и као база података за сам Еионет пројекат. На основу свих тих података би се идентификовали загађивачи животне средине и по потреби предложио и извршио одговарајући надзор, то јест, мониторинг. База података ће такође омогућити да се, у складу са законом, информише стручна и заинтересована јавност о квалитету животне средине, а уједно ће омогућити да се коришћењем прикупљених података обезбеди учешће у пројектима из области заштите животне средине и правовремено реаговање у случају угрожавања квалитета живота и здравља становништва.

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине је, новембра 2013. године, склопио споразум са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство, и са ЕСРИ дистрибутером за Србију – Гди ГИСДАТА ДОО БЕОГРАД, о пословно-техничкој сарадњи о заједничком коришћењу ЕСРИ АрцГИС софтвера. Сарадња треба да омогући већу интеграцију ова два секретаријата у сфери ГИС-а и дељење података. Планирано је да се успостави сарадња и са другим институцијама и организацијама које су значајне за послове заштите животне средине, урбанизма и пољопривреде, као што су ЈП Завод за урбанизам Војводине, ЈП Воде Војводине, Завод за заштиту природе и друге. Такође је планирано да се ГИС геопортал сервер искористи и за представљање геореференцираних и осталих података јавности тј. грађанима Србије и Војводине.