Међурегионална сарадња

Страница је у изради

Међурегионална сарадња

Сарадња са регионима у Италији

 • Посета регијама Emilia Romagna и Fruli Venezia Giulia
 • Посета Регији Умбрија
 • Споразум о сарадњи са парковима Региона Ломбардије: парк Адда Норд, парк Норд Милано, парк Валле Ламбро, парк Монте Барро, парк Серио, парк Оглио Норд и провинције Бергамо (2006)
 • Споразум о међународној сарадњи са Регионалним парком Адда Норд, регија Ломбардија (2006)
 • Споразум о сарадњи са природним резерватом Фоце делл Исонзо, Региони Фриули Венециа Гиулиа (2007)

 

Сарадња са регионима у Мађарској

 • Протокол о намерама за регионалну сарадњу у оквиру заштите животне средине са Жупанијом Бач-Кишкун (2005)
 • Споразум о регионалној сарадњи са Жупанијом Бекеш (2006)

Сарадња са регионима у Бугарској

 

Сарадња са регионима у Аустрији и Владом Покрајине Стајерске

 • Изјава о намерама у вези снабдевања водом за пиће западног дела АП Војводине (2003)
 • Изјава о намерама у вези управљања комуналним чврстим отпадом (2004)
 • Изјава о намерама о изради Студије изводљивости за коришћење геотермалних вода у одрживом развоју (2004)
 • Изјава о намерама – Могућности коришћења алтернативних извора енергије на подручју АП Војводине
 • Изјава о намерама – Стварање могућности за органску производњу у средњебанатском округу (2007)

 

Сарадња са регионима у Француској

 

 Сарадња са регионима у Немачкој