Обедска бара

Назив едиције: Рамсарска подручја Војводине

Наслов: Обедска бара
Аутори: др Слободан Пузовић, Тамара Стојановић, Лоранд Виг, Бригита Марић, мр Оливиа Ђурековић-Тешић, Владимир Добретић, Вида Стојшић, др Лазар Лазић, др Владимир Стојановић, др Драгослав Павић
Издавач: Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој
Партнери: Покрајински завод за заштиту природе, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Јавно предузеће „Војводинашуме″-Шумско газдинство „Сремска Митровица″, Општина пећинци, Млади истраживачи Србије
Језик: српски, енглески (посебна издања)
Година издавања: 2010
Тираж: 700 (на српском језику), 300 (на енглеском језику)

Обедска бара, некада чувени орнитолошки резерват, а данас Специјални резерват природе, позната је широм Европе, још од средине 19. века, од када се о њој испредају приче, као о царству птица. Једно је од најстаријих заштићених подручја у Европи, а налази се уз реку Саву, у јужном Срему. Обедску бару одликује аутентичан сплет мртваја, бара, окана, мочварне вегетације, влажних ливада и шума, са изузетно богатим екосистемским и специјским диверзитетом. Због својих општепознатих вредности, Обедска бара има верификован међународни статус.

Овом књигом се жели приказати јединственост и непоновљивост Обедске баре, као и оно што је представљала некад, што је данас, али пре свега што може бити у будућности, за добробит природе и људи.