Слано копово

Назив едиције: Рамсарска подручја Војводине

Наслов: Слано копово
Аутори: Лоранд Виг, мр Оливиа Ђурековић-Тешић, Бригита Марић, мр Тамара Стојановић, др Слободан Пузовић, мр Никола Стојнић, Милан Кнежев, др Лазар Лазић, др Владимир Стојановић
Издавач: Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине
Партнери: Покрајински завод за заштиту природе, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Ловачко удружење „Нови Бечеј″, Општина Нови Бечеј
Језик: српски, енглески (посебна издања)
Година издавања: 2012.
Тираж: 700 (на српском језику), 300 (на енглеском језику)

Слано копово је јединствен слатински предео не само у Србији већ и у читавој Панонској низији. У националним оквирима заштићен је 2001. године као Специјални резерват природе. Због свог изузетног међународног значаја, уврштено је на списак светски значајних водених подручја по Рамсарској конвенцији 2004, као и међународно значајних подручја за птице 1989. (IBA) и биљака 2005. (IPA). Слано копово је део националне еколошке мреже и најозбиљнији кандидат за европску еколошку мрежу NATURA2000.

Фотомонографија приказује Слано копово на најлепши могући начин кроз бројне врхунске фотографије испреплетених текстом стручно-популарног карактера. На овај начин добија се целокупна, заокружена слика о општим карактеристикама подручја, климатским, геоморфолошким, хидролошким одликама, сезонским променама у природи кроз приказивање промена станишних услова и карактеристичних представника живог света, о заштити подручја, културно-историјским знаменитостима, као и о развојним програмима активне заштите и промоције.