Значајна подручја за птице у Србији

Наслов: Значајна подручја за птице у Србији

Аутори: др Слободан Пузовић , Горан Секулић, Никола Стојнић, Братислав Грубач, Марко Туцаков

Издавач: Министарство животне средине и просторног планирања , Завод за заштиту природе, Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој

Језик: српски

Година издавања: 2009

Тираж: 2500

Издавање ове књиге су омогућили: Министарство животне средине и просторног планирања, Завод за заштиту природе Србије и Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој. Стручни допринос дали су и бројне невладине организације, међу којима се истичу Друштво за заштиту и проучавање птице Војводине из Новог Сада и Лига за орнитолошку акцију Србије из Београда.

Књига представља основ за заштиту и очување биодиверзитета и за израду еколошке мреже у Србији. Њоме се испуњава део међународних обавеза Србије везано за ратификоване конвенције и европске директиве. Успостављање нове мреже ИБА подручја у Србији на крају прве деценије 21. века пружа велике могућности и даје нови замах у заштити и проучавању птица.