Заштићена природна добра и еко туризам Војводине

Наслов: Заштићена природна добра и екотуризам Војводине

Аутори: др Золтан Ђармати, др Слободан Пузовић, мр Оливиа Ђурековић-Тешић, Тамара Стојановић, Бригита Марић, Лоранд Виг

Издавач: Универзитет у Новом Саду, ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство

Језик: српски, енглески (посебна издања)

Година издавања: 2008

Тираж: 1500 (на српском језику), 1000 (на енглеском језику)

Монографија „Заштићена природна добра и екотуризам Војводине“ има за циљ да представи природну баштину Војводине и укаже на њене потенцијале за развој локалних заједница путем провођења одрживог еко-туризма, програма едукације и рекреације. Задаци књиге се односе на оцену туристичко-географског положаја, природних и културних мотива, материјалне базе туризма, са посебним нагласком на објекте који се уклапају у заштићени простор, као и облике туристичких кретања који имају обележја екотуризма. (аутори)

Допуњено монографско издање има 272 стране са 300 високо квалитетних фотографија и 44 мапе заштићених природних добара. Књига је настала као резултат сарадње новосадског Природно-математичког факултета, Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој Извршног већа АП Војводине и Завода за заштиту природе Републике Србије – Радна јединица у Новом Саду.