Приручник за садњу дрвета

У приручнику је приказан значај шума и дат је преглед стања. Поред тога приказана је функција дрвећа (естетска, архитектонска, смањење загађења, бактерицидно дејство, увећање вредности земљишта и др.). Дата су и основна упутства везана за поступак садње дрвећа (одабир врсте дрвета и места за садњу).

Поред приручника, припремљени су и флајери, брошуре, плакати и бојанке за најмлађе са истом тематиком.