Приручник о кућном компостирању

У приручнику је описано које се све врсте отпада могу компостирати. Такође је приказано и шта не треба компостирати.

КОМПОСТЕР

 КОМПОСТИРАЈ, НЕ БАЦАЈ!

Поред приручника, припремљени су и флајери, брошуре, плакати и бојанке за најмлађе са истом тематиком.