Достављање едукативних пакета награђеним васпитно-образовним установама

У просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, 3. марта 2021. године, извршена је примопредаја едукативних пакета који ће бити достављени најуспешнијим васпитно-образовним установама у оквиру Програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“.

У школској 2019/2020. години за учешће у Програм пријавило се 128 васпитно-образовних институција са простора АП Војводине. Комисија састављена од представника свих партнера на Програму, прегледала је пристигле извештаје и 15. јуна 2020. године прогласила 28 најуспешнијих васпитно-образовних установа.

Због актуелне ситуацији изазване пандемијом COVID – 19, реализација једнодневних наградних излета није била могућа, па је договорено да се свим награђеним установама доделе заменски поклони, Едукативни цегери, који садрже дидактички материјал и игре за упознавање и боравак на различитим стаништима – у шуми, на води и ливади, као што су радни листови, картице, лупе, чаше са лупом за посматрање инсеката, термометри, као и 3 приручника са описима активности. У припреми Едукативних цегера обједињено је дугогодишње искуство стручних сарадника Покрета горана у формалном и неформалном образовању деце. Активности су креиране тако да се могу извести и у непосредној близини школе – у парку, ливади или дрвореду. Описане активности су пажљиво биране, према узрасту и интересовањима ученика  и одлично се уклапају  у Програм „За чистије и зеленије школе у Војводини“, пре свега као помоћно средство за упознавање природе и едукацију на терену. Сваку активност прате и одређени реквизити, материјали, едукативне картице и радни листови за попуњавање који су посебно дизајнирани за ове активности. Ови Цегери ће помоћи учитељима и наставницима да чешће и лакше излазе са децом у природу, водећи се идејом да сваки део природе може постати најбоља учионица у природи, а истовремено и полигон за игру.  Едукативни цегер је праћен и приручником који својим текстовима и фотографијама помаже једноставније извођење активности у природи. Свака предложена активност у природи садржи прецизан опис, циљ спровођења, кључне теме, потребан материјал и време трајања. Текст прате фотографије које су снимљене у процесу тестирања активности. Након сваке групе активности, припремили смо и текстове о том станишту, са корисним и занимљивим информацијама које могу помоћи сваком наставнику у бољој реализацији на терену.   

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, ЈП „Војводинашуме“ и Покрет горана ће лично свим награђеним васпитно-образовним установама доставити Едукативне цегере.