Друга радионица за припрему 6. Националног извештаја Конвенције о биодиверзитету

Представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине учествовали су на радионици посвећеној припреми 6. Националног извештаја о спровођењу Конвенције о биодиверзитету у Републици Србији. Организатор радионице била је Агенција за заштиту животне средине, а учесници су били представници из више институција, установа и стручних организација која се баве заштитом природе и биодиверзитета у Србији.

Радионица је наставак већ започетог процеса припреме 6. по реду Националног извештаја Конвенције о биодиверитету, коју – као потписник Конвенције – држава Србија доставља Секретаријату Конвенције. Прва фаза израде започет је на првој радионици организованог током децембра 2018. године, када су на основу стратешких циљева и мера из ревидиране Националне стратегије очувања природе дефинисани индикатори, који служе као основа за прикупљање података о степену и успешности спровођења Конвенције. Задатак друге радионице био је детаљна разрада већ дефинисаних индикатора и презентација резултата научних истраживања, објављених научних радова и других публикација, која садрже конкретне податке за утврђивање трендова неопходних за израду Националног извештаја.

Радионица је организована уз финансијску помоћ у оквиру Програма за развој уједињених нација (UNEP) и стручне помоћи CHM механизма (Clearing-House Mechanism) имплементације Конвенције о биодиверзитету. Извештај се припрема на платформи националног CHM портала (http://biodiverzitet-chm.rs).