Заштита природе -контролне листе

Заштита природе

 

Назив Контролне листе Шифра КЛ
КЛ ЗА УПРАВЉАЧЕ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈАУПРАВЉАЊЕ ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈЕМ КЛ-01-01/02

КЛ ЗА УПРАВЉАЧЕ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА ЧУВАРСКА СЛУЖБА

КЛ-02-01/02

КЛ ЗА УПРАВЉАЧЕ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА ОБАВЕЗЕ УПРАВЉАЧА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА

КЛ-03-01/02

КЛ ЗА УПРАВЉАЧЕ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА УПОТРЕБА ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА НА ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ

КЛ-04-01/02
КЛ ЗА ОПЕРАТЕРЕ  КОЈИ СЕ БАВЕ ПРОМЕТОМ ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА ДИВЉЕ ФЛОРЕ, ФАУНЕ И ГЉИВАОТКУП ЗАШТИЋЕНИХ  ДИВЉИХ ВРСТА БИЉАКА, ЖИВОТИЊА И ГЉИВА КЛ-05-01/02

КЛ ЗА ОПЕРАТЕРЕ  КОЈИ СЕ БАВЕ ПРОМЕТОМ ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА ДИВЉЕ ФЛОРЕ, ФАУНЕ И ГЉИВА ИЗВОЗ ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА БИЉАКА, ЖИВОТИЊА И ГЉИВА

КЛ-06-01/02

КЛ ЗА ОПЕРАТЕРЕ  КОЈИ СЕ БАВЕ ПРОМЕТОМ ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА ДИВЉЕ ФЛОРЕ, ФАУНЕ И ГЉИВА УВОЗ ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА БИЉАКА, ЖИВОТИЊА И ГЉИВА

КЛ-07-01/02

КЛ ЗА ОТКУПНА МЕСТА  ЗАШТИЋЕНИХ ДИВЉИХ БИЉНИХ И ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА

КЛ-08-01/02

КЛ ЗА ДРЖАОЦЕ ПРИМЕРАКА ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА ЖИВОТИЊА ДРЖАЛАЦ ПРИМЕРАКА ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА ЖИВОТИЊА

КЛ-09-01/02

КЛ ЗА ДРЖАОЦЕ ПРИМЕРАКА ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА ЖИВОТИЊА УЗГОЈ ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА ЖИВОТИЊА

КЛ-10-01/02

КЛ ЗА ДРЖАОЦЕ ПРИМЕРАКА ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА ЖИВОТИЊА ТРГОВИНА ЗАШТИЋЕНИМ ДИВЉИМ ВРСТАМА ЖИВОТИЊА

КЛ-11-01/02

КЛ ЗА ЗОО ВРТОВЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА И АКТИВНОСТИ

КЛ-12-01/02

КЛ ЗА ЗОО ВРТОВЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ДРЖАЊЕ ОТРОВНИХ ЖИВОТИЊА

КЛ-13-01/02

КЛ ЗА ЗОО ВРТОВЕ ПРОМЕТ ЗАШТИЋЕНИМ ВРСТАМА ЖИВОТИЊА

КЛ-14-01/02

КЛ ЗА УПРАВЉАЧЕ НАЦИОНАЛНИХ ПАРКОВА УПРАВЉАЊЕ НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОМ

КЛ-15-01/02

КЛ ЗА УПРАВЉАЧЕ НАЦИОНАЛНИХ ПАРКОВА ОБАВЕЗЕ УПРАВЉАЧА НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА

КЛ-16-01/02

КЛ ЗА УПРАВЉАЧЕ НАЦИОНАЛНИХ ПАРКОВА ЧУВАРСКА СЛУЖБА

КЛ-17-01/02

КЛ ЗА УПРАВЉАЧЕ НАЦИОНАЛНИХ ПАРКОВА УПОТРЕБА ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА НА ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ

КЛ-18-01/02

КЛ ЗА УПРАВЉАЧЕ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА ОД ЛОКАЛНОГ ЗНАЧАЈА УПРАВЉАЊЕ

КЛ-19-01/02

КЛ ЗА УПРАВЉАЧЕ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА ОД ЛОКАЛНОГ ЗНАЧАЈА ОБАВЕЗЕ УПРАВЉАЧА

КЛ-20-01/02