Измена огласа о јавном увиду у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Караш-Нера“

Измена огласа о јавном увиду у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Караш-Нера“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Караш-Нера“ на животну средину

ОБАВЕШТАВАМО ЗАИНТЕРЕСОВАНУ ЈАВНОСТ

ДА СЕ РАНИЈЕ ОБЈАВЉЕН ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА

ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ ЗА 10.04.2019. ГОДИНЕ

ОДЛАЖЕ ДО ДАЉЊЕГ

Измена огласа за јавни увид Караш-Нера