Истраживање и развој модела сакупљања и третмана отпадних вода као подршка просторно планским документима насеља и АП Војводине

01 Наслов
02 Садржај
03 Поглавље 1 и поглавље 2 стр. 1 – 39
05 Поглавље 3, поглавље 4.1 и поглавље 4.2 стр. 40 – 59
06 Поглавље 4.3 и поглавље 4.4 стр. 60 – 83
07 Поглавље 5, поглавље 6 и поглавље 7 стр. 84 – 100
09 Поглавље 8 и поглавље 9 ППОВ у АП Војводини 101 – 112
10 Оптимизација Бела Црква стр. 113 – 132
11 Оптимизација Кањижа стр. 133 – 167
12 Програм Бачки Петровац стр. 168 – 170
13 Број становника, графички приказ
01 – VIII – ППОВ постојећа ситуација
02 – IX – Надлежне водопривредне организације
03 – X – Пречистачи у Војводини – Западна Бачка
04 – XI – Пречистачи у Војводини – Северна Бачка
05 – XII – Пречистачи у Војводини – Северни Банат
06 – XIII – Пречистачи у Војводини – Јужна Бачка
07 – XIV – Пречистачи у Војводини – Средњи Банат
08 – XV – Пречистачи у Војводини – Јужни Банат
09 – XVI – Пречистачи у Војводини – Срем
13 – Број становника – Јужна Бачка
13 – Број становника – Јужни Банат
13 – Број становника – Северна Бачка
13 – Број становника – Северни Банат
13 – Број становника – Средњи Банат
13 – Број становника – Срем
13 – Број становника – Западна Бачка

10 – Бела Црква – варијанта 1
10 – Бела Црква – варијанта 2
11 – Ситуација Кањижа – варијанта 1
11 – Ситуација Кањижа – варијанта 2