Заменик секретара Александар Андрић

Заменик секретара Александар Андрић

Рођен је у Сремској Митровици 15.07.1972.

Ожењен је и има троје деце.

Живи у Новом Саду.

Образовање:

  • Основну школу и Гимназију завршио је у Сремској Митровици.
  • Правни факултет је завршио на Универзитету Привредна Академија у Новом Саду.

Радно искуство:

  • 1992 г. запошљава се у привреди као директор предузећа „AB IMPEX“ доо и ради до 1999 г.
  • Од 2000 г. до 2003 г. ради у предузећу „Pan oil” доо као директор предузећа.
  • Од 2009-2013 г. ради у приватном сектору на административним и правним пословима.
  • 2014-2016 г. ради у адвокатској канцеларији Микашиновић Дарка
  • од јануара 2016. г. наставља рад у адвокатској канцеларији Милаш Милице.

Језици:

  • Говори енглески језик 
  • служи се немачким на основном нивоу