Покрајински секретар Владимир Галић

Покрајински секретар Владимир Галић

 

 

 

 

 

Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине

Образовање:

 • Правни факултет Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, Србија, 28. март 1998. године, звање: дипломирани правник, положен правосудни испит 2001. године
 • Гимназија, Кикинда, Србија

Радно искуство:

 • oд 2016. године – покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине
 • јун 2012 – јун 2016, СКУПШТИНА АПВ – посланик
 • мај 2007. – на даље, АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ВЛАДИМИР ГАЛИЋ, адвокат
 • мај 2007. – фебруар 2008, ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Саветник председника Владе Републике Србије
 • октобар 2006. – мај 2007, АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Директор Агенције за приватизацију,
 • децембар 2005. – октобар 2006, ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Саветник председника Владе Републике Србије
 • јун 2004. – октобар 2005, МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ, ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ  СРБИЈЕ, Помоћник министра за државну управу и локалну самоуправу
 • јун 2004. – септембар 2006, ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д. Нови Сад, Председник Управног одбора
 • децембар 2001. – октобра 2006, АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ВЛАДИМИР ГАЛИЋ, Нови Сад, Србија, Адвокат
 • 24. април 1998. – 24. април 2001, АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА ЈОВАН ПЕРВАЗ, Нови Сад, Србија, Приправник

Стручно усавршавање и посебне области знања – Одговоран за реализацију следећих пројеката:

 • Програм подршке општинама Источне Србије (Европска агенција за реконструкцију);
 • Програм подршке Влади Републике Србије у остваривању програма демократских реформи (Влада Краљевине Норвешке);
 • Јачање капацитета за управљање реформом државне управе (Влада Велике Британије – DFID);
 • Развој модерног управљања људским ресурсима у државној управи Републике Србије (Влада Краљевине Шведске – SIDA);
 • Јачање административних капацитета Републике Србије (Влада Републике Француске);
 • Јачање капацитета Министарства за државну управу и локалну самоуправу (ЕАР);
 • Подршка Међусекторској радној групи за координацију хуманитарне и развојне помоћи  (ISDAKON).
 • Као консултант ОЕБС – а учествовао у изради:
  • Закона о Државној ревизорској институцији РС;
  • Закона о финансирању политичких странака.
 • Учествовао у изради:
  • Закона о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција
  • Статута АП Војводине