Помоћник секретара Милана Малетић

в. д. Помоћник покрајинског секретара – Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности

Рођена 1984. године у Новом Саду

Живи у Новом Саду

Образовање:

 • Гимназија општег смера „Лаза Костић“ Нови Сад
 • Факултет техничких наука, Нови Сад – стечено звање: дипломирани инжењер заштите животне средине-Мастер

Радно искуство:

 • Институт за ратарство и повртарство „Институт од националног значаја за Републику Србију“ – радна места: сарадник, руководилац система квалитета и заштите животне средине, одговорно лице за управљање отпадом (2013-2020. године)

Језици:

 • Енглески
 • Француски – основни ниво

Остала знања:

 • одлично познавање рада на рачунару: Microsoft Office, Internet, Outlook Express, Pro Designer 6.0, Pro Engineer

Сертификати:

 • Обука за менаџере интегрисаног система ISO 9001 (систем управљања квалитетом) и ISO 14001 (систем управљања заштитом животне средине),
 • ISO/IEC 17025-Разумевање захтева стандарда,
 • Управљање отпадом,
 • Обука за интерног аудитора у складу са ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015,
 • Обука за менаџера ISO 50001-(систем управљања енергијом),
 • ISO/IEC 17025:2017-Интерни проверавач