Контрола управљања отпадом -контролне листе

Контрола управљања отпадом

Шифра КЛ Назив Контролне листе
КЛ-01-02/01 Оператер постројења за управљање отпадом
КЛ-02-01/01 Субјекти управљања амбалажним отпадом
КЛ-03-01/01 Стављање пластичних кеса на тржиште РС
КЛ-04-01/01 Утврђивање испуњености услова за почетак рада постројења за управљање отпадом
КЛ-05-01/02 Прекогранично кретање отпада
КЛ-06-01/01 Несанитарне депоније – сметлишта
КЛ-07-01/01 Земљиште
  Алат за процену ризика оператера постројења за управљање отпадом
 

Водич за процену ризика и одређивање приоритета у контроли постројења за управљање отпадом