Specijalni rezervat prirode “Bagremara“

Stranica je u izradi

Vrsta prirodnog dobra: Specijalni rezervat prirode

Godina proglašenja: 2007.

Akt o proglašenju: Uredba o zaštiti specijalnog rezervata prirode Bagremara, Sl. glasnik RS, br. 12/2007

Površina: 117, 58 ha

Klasifikacija IUCN: IV kategorija – Područje upravljanja staništima i vrstama (Habitat and Species Management Area)

Položaj: Opština Bačka Palanka

Upravljač: JP Vojvodinašume, ŠG Novi Sad

Međunarodni status: IPA

Osnovna vrednost:

  • Šuma Bagremara je jedino potvrđeno stanište biljne vrste kukurjaka (Eranthis hyemalis (L.) u Srbiji, strogo zaštićene vrste u kategoriji krajnje ugroženog taksona prema Crvenoj knjizi flore Srbije -1. Vrsta je retka i u susednim zemljama.

Mere zaštite:

  • Rad čuvarske službe.
  • Monitoring populacije kukurjaka

Ugroženost:

  • Neodrživo šumarstvo i sadnja bagrema, kao i zemljoradnja u okruženju

Korišćenje:

  • Šumarstvo
  • Pčelarstvo

Turističko-edukativni sadržaji:

  • edukativna staza: trasirana u dužini od 2 km, duž koje je postavljeno 6 info tabli, 11 klupa i 2 stola.
  • eko-nadstrešnica: nalazi se na početku edukativne staze, u zaštitnoj zoni Rezervata, u funkciji prezentacije prirodnih vrednosti zaštićenog područja. Unutar nadstrešnice čija je površina 25 m2, postavljene su drvene klupe. Eko – nadstrešnica je pogodna za prijem 20 osoba. Od nje se uz pratnju čuvarske službe kreće u obilazak zaštićenog područja.

Kako stići: Iz pravca Bačke Palanke i Odžaka magistralnim putem. Udaljenost od Novog Sada je oko 50 km, od Beograda oko 120 km, od Subotice oko 115 km.