IPA подручја (Important Plant Areas)

Страница је у изради

У оквиру међународног IPA пројекта (значајна ботаничка подручја) у Војводину издвојено је 27 подручја укупне површине 328 208 ha тј. 15,3% територије;