Мониторинг квалитета ваздуха у затвореним просторијама

Контрола квалитета ваздуха у стамбеним објектима обухватила је мерење концентрације активности радона, као специфичног полутанта, на преко 1000 локација у свим општинама у Војводини (доминантно приградска сеоска насеља и стамбени објекти старог типа градње).

Мерења су извршена од стране Департмана за физику, Природно-математичког факултета у Новом Саду, који је дао и техничке препоруке за снижавање концентрације радона у затвореним просторијама (појачана вентилација, бетонирање подова и ојачавање подне конструкције, употреба изолационих материјала и др.). 

Сумарни резултати мерења за период 2003-2005. године дати су у табели.

Интервал концентрација радона (Bq/m3) Број локација Процентуална заступљеност у Војводини (%)
2003. година
<100 445 46
100-200 306 32
200-400 176 18
>400 39 4
2004. година
<100 570 61
100-200 247 26
200-400 114 12
>400 10 1
2005. година
<100   60
100-200   28
200-400   11
>400   1

На основу резултата мерења у периоду 2003-2005. године, израђене су радонске мапе Војводине:

2003. година 2004. година 2005. година

Извештаји и публикације

  • Извештај о мониторингу концентрације радона у затвореним просторијама на територији АПВ 2003. г.
  • Извештај о мониторингу концентрације радона у затвореним просторијама на територији АПВ 2004. г.
  • Извештај о мониторингу концентрације радона у затвореним просторијама на територији АПВ 2005. г.