Аутоматска станица 4 ДПА – Делиблатска пешчара

Адреса станице Специјални резерват природе, локалитет К-2 Корн
Координате станице 44°56´56.74˝                 21°04´04.42˝
Надморска висина 138 м
EoI класификација Б/Р/Н
Опис станице Станица се користи у циљу праћења нивоа загађења у руралном подручју које потиче, у највећој мери, од транспорта аерополутаната са великих раздаљина. Станица представља референтну станицу за успостављену локалну мрежу аутоматских станица у Војводини
Индикатори загађења озон (O3)
Метео параметри правац и брзина ветра, температура и релативна влажност ваздуха, атмосферски притисак

Овде можете погледати податке о квалитету амбијенталног ваздуха са аутоматске станице 4ДПА – Делиблатска пешчара

2021. година

2020. година

2019. година

2018. година

2017. година

2016. година

2015. година

2014. година

2013. година

2012. година

2011. година

2009. година

2008. година