Аутоматска станица 1СУА – Суботица

Адреса станице  централна градска раскрсница, угао улице Максима Горког и Трга Лазара Нешића
Координате станице 46°05´57.92˝            19°40´14.27˝
Надморска висина 102 м
ЕоИ класификација Т/У/Ц
Опис станице станица је намењена за праћење нивоа загађења у стамбено пословној зони које потиче првенствено из саобраћаја, али то не искључује остале изворе загађења.
Индикатори загађења бензен, толуен, етилбензен и ксилени (BTEX), озон (O3), сумпор диоксид (SO2), угљен моноксид (CO), азотни оксиди (NO/NO2/NOX) и суспендоване честице (PM2,5/PM10)
Метео параметри правац и брзина ветра, температура и релативна влажност ваздуха, атмосферски притисак

Овде можете погледати податке о квалитету амбијенталног ваздуха са аутоматске станице 1СУА -Суботица:

2022. година
2021. година
2020. година
2019. година
2018. година
2017. година
2016. година
2015. година
2014. година
2013. година
2012. година
2011. година
2009. година
2008. година