Аутоматска станица 1СУА – Суботица

Адреса станице  централна градска раскрсница, угао улице Максима Горког и Трга Лазара Нешића
Координате станице 46°05´57.92˝            19°40´14.27˝
Надморска висина 102 м
ЕоИ класификација Т/У/Ц
Опис станице станица је намењена за праћење нивоа загађења у стамбено пословној зони које потиче првенствено из саобраћаја, али то не искључује остале изворе загађења.
Индикатори загађења бензен, толуен, етилбензен и ксилени (BTEX), озон (O3), сумпор диоксид (SO2), угљен моноксид (CO), азотни оксиди (NO/NO2/NOX) и суспендовцане честице (PM2,5/PM10)
Метео параметри правац и брзина ветра, температура и релативна влажност ваздуха, атмосферски притисак

Овде можете погледати податке о квалитету амбијенталног ваздуха са аутоматске станице 1СУА -Суботица:

2020. година

2019. година

2018. година

2017. година

2016. година

2015. година

2014. година

2013. година

2012. година

2011. година

2009. година

2008. година