Интегрисано спречавање и контрола загађења

Немања Ерцег – помоћник покрајинског секретара, руководилац сектора за чистију производњу и одрживи развој
е-mail: nemanja.erceg@vojvodina.gov.rs
тел: +381 487 4889 и +381 21 487 4719; факс: +381 21 456 238

Извршиоци

  • Светлана Марушић – дипломирани инжењер технологије, виши саветник за чистију производњу
    e-mail: svetlana.marusic@vojvodina.gov.rs
    тел: +381 21 487 4735; факс: +381 21 456 238

Усвојени прописи

Делатности за које се издаје интегрисана дозвола и поступак издавања

Упутство о начину уплаћивања републичких административних такси

Обавештења о поднетим захтевима, урађеним нацртима и издатим интегрисаним дозволама (оглашавање)

Регистар издатих интегрисаних дозвола

Списак постројења која подлежу издавању интегрисане дозволе (последња ревизија март 2018. године) – АП Војводина