Управљање отпадом

Немања Ерцег – помоћник покрајинског секретара, руководилац сектора за чистију производњу и одрживи развој
e-mail: nemanja.erceg@vojvodina.gov.rs
тел: +381 487 4889 и +381 21 487 4719; факс: +381 21 456 238

Извршиоци

  • Светлана Марушић – дипломирани инжењер технологије, виши саветник за чистију производњу
    e-mail: svetlana.marusic@vojvodina.gov.rs
    тел: +381 21 487 4735; факс: +381 21 456 238
  • Милана Гатарић – дипломирани правник – мастер, саветник за чистију производњу и управљање отпадом
    e-mail: milana.gataric@vojvodina.gov.rs
    тел: +381 21 487 4640; факс: +381 21 456 238

Усвојени прописи

Дозволе за управљање отпадом

Упутство о начину уплаћивања републичких административних такси

Обавештење о поднетим захтевима за издавање дозвола за управљање отпадом (оглашавање)

Регистар издатих дозвола за управљање отпадом

 

Катастар одлагалишта отпада у Аутономној покрајини Војводини

Катастар дивљих и старих депонија и сметлишта на територији Аутономне покрајине Војводине