Управљање отпадом

Руководилац сектора је вршилац дужности помоћника покрајинског секретара.

Извршиоци

  • Светлана Марушић – шеф одсека, дипломирани инжењер технологије, виши саветник за чистију производњу-шеф одсека
    e-mail: svetlana.marusic@vojvodina.gov.rs
    тел: +381 21 487 4735; факс: +381 21 456 238
  • Тамара Орловић – инжењер заштите животне средине – мастер, саветник за чистију производњу и управљање отпадом
    e-mail: tamara.orlovic@vojvodina.gov.rs
    тел: +381 21 487 4484; факс: +381 21 456 238

Усвојени прописи

Дозволе за управљање отпадом

Упутство о начину уплаћивања републичких административних такси

Обавештење о поднетим захтевима за издавање дозвола за управљање отпадом (оглашавање)

Регистар издатих дозвола за управљање отпадом

 

Катастар одлагалишта отпада у Аутономној покрајини Војводини

Катастар дивљих и старих депонија и сметлишта на територији Аутономне покрајине Војводине