Нетехнички резимеи – 2021

Нетехнички резимеи – 2021

  1. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта изградње миксера за производњу гуме фабричког комплекса Linglong са пратећом инфраструктурним објектима на К.П. 19249, К.О. Зрењанин I
  2. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта: реконструкција и промена намене производно-складишног објекта за производњу артикала од полиуретанске пене у производно-складишни објекат за производњу полиуретанске пене и артикала од полиуретанске пене, на парцели број 12159/12 ко Рума,  HealthCare Europe