ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом Решењу о издавању интегрисане дозволе

Овим путем вас обавештавамо да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, донео Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера АД ‘‘МЕТАНОЛСКО СИРЋЕТНИ КОМПЛЕКС КИКИНДА’’, за рад постројења и обављање активности производња метанола и сирћетне киселине на локацији Бечејски пут 3, Кикинда, катастарске парцеле: 16044/2, 21372/3,  21375/1 до 21375/61, 21453/1, 21453/3, 21454/1, 21455/1  и 21455/2, КО Кикинда, Град Кикинда. (број захтева 130-501-96/2013-05 од 03.01.2013. године).

Увид у решење о издавању интегрисане дозволе може се извршити у просторијама покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, ул. Булевар Михајла Пупина 16, соба 39, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту Секретаријата www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Решење о издавању дозволе можете преузети овде.