ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом Решењу о ревизији интегрисане дозволе оператера ‘‘METALFER STEEL MILL’’ д.о.о. из Сремске Митровице

Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, донео Решење о ревизији интегрисане дозволе за ‘‘METALFER STEEL MILL’’ д.о.о. из Сремске Митровице, број 130-501-2054/2011-06 од 09.02.2018. године, за рад оператера ‘‘METALFER STEEL MILL’’ д.о.о. и обављање активности ТОПИОНИЦА И ЛИВНИЦА ЧЕЛИЧНИХ ГРЕДИЦА, на локацији у Сремској Митровици, катастарска парцела  8177/1 К.О. Сремска Митровица.

Увид у донето решење о ревизији интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, ул. Булевар Михајла Пупина 16, соба 39, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту Секретаријата www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Решење о ревизији интегрисане дозволе