Обавештење о доношењу Решења о издавању интегрисане дозволе за оператера “КЕРАМИКА КАЊИЖА“ д.о.о из Кањиже

Нови Сад , 15. децембар 2016.

Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине донео решење о издавању интегрисане дозволе  “КЕРАМИКА КАЊИЖА“ д.о.о., Улица Хоргошки пут бб, Кањижа,  за рад целокупног постројења и обављање активности ПРОИЗВОДЊА ЗИДНИХ И ПОДНИХ КЕРАМИЧКИХ ПЛОЧИЦА И УКРАСНИХ ЕЛЕМЕНАТА (листела и бордура), на локацији у Кањижи, ул. Хоргошки пут бб, катастарска парцела  5099 К.О. Кањижа.

Увид у решење о издавању интегрисане дозволе може се извршити у просторијама покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, ул. Булевар Михајла Пупина 16, соба 39, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту Секретаријата www.ekourb.vojvodina.gov.rs, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Решење о издавању интегрисане дозволе  се може преузети овде, као и прилози: Нетехнички резиме података и Листа коришћених прописа.

Решење о издавању интегрисане дозволе

Нетехнички резиме података

Листа коришћених прописа