Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за транспорт неопасног отпада на територији АП Војводине оператеру „Man kam trade“ ДОО, Милана Атлагића 47, Челарево

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1. Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10 и 14/16) обавештава јавност о доношењу Решења о издавању дозволе за транспорт неопасног отпада на територији АП Војводине оператеру „Man kam trade“ ДОО, Милана Атлагића 47, Челарево