Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за складиштење неопасног отпада и истрошених оловних акумулатора на локацији оператера оператеру ДОО Браћа Илић за рециклажу металних и неметалних отпадака и остатака, Светозара Милетића190, Бачка Паланка

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон) обавештава јавност о доношењу Решења о издавању дозволе за за складиштење неопасног отпада и истрошених оловних акумулатора на локацији оператера оператеру ДОО Браћа Илић за рециклажу металних и неметалних отпадака и остатака, Светозара Милетића190, Бачка Паланка.