Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за транспорт неопасног отпада на територији АП Војводине оператеру VERAN JAKŠIĆ PR TAXI PREVOZ I AUTOPREVOZNIK STAJIĆEVO, Неше Станчића 1а, Стајићево

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18- др. закон) обавештава јавност о доношењу Решења о издавању дозволе транспорт неопасног отпада на територији АП Војводине оператеру VERAN JAKŠIĆ PR TAXI PREVOZ I AUTOPREVOZNIK STAJIĆEVO, Неше Станчића 1а, Стајићево