Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за сакупљање и транспорт за сопствене потребе неопасног отпада на територији АП Војводине и сакупљање истрошених оловних батерија оператеру DOO TODOROVIĆ VRŠAC, Степе Степановића бб, Вршац

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18- др. закон) обавештава јавност о доношењу Решења о издавању дозволе сакупљање и транспорт за сопствене потребе неопасног отпада на територији АП Војводине и сакупљање истрошених оловних батерија