Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији АП Војводине привредном друштву SVILAJA EXPORT-IMPORT DOO NOVI SAD-PETROVARADIN, Мишелук 40, Нови Сад

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18- др. закон) обавештава јавност о доношењу Решења о издавању дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији АП Војводине привредном друштву SVILAJA EXPORT-IMPORT DOO NOVI SAD-PETROVARADIN, Мишелук 40, Нови Сад.