Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за сакупљање неопасног отпада на територији АП Војводине предузетнику BILJANA POPOVIĆ PR SAKUPLJANJE OTPADA KOJI NIJE OPASAN NOVI SAD, Булевар кнеза Милоша 17, Нови Сад

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18- др. закон) обавештава јавност о доношењу Решења о издавању дозволе за сакупљање неопасног отпада на територији АП Војводине предузетнику BILJANA POPOVIĆ PR SAKUPLJANJE OTPADA KOJI NIJE OPASAN NOVI SAD, Булевар кнеза Милоша 17, Нови Сад.