Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за сакупљање и транспорт инфективног медицинског отпада из сопствених организационих јединица на територији АП Војводине оператеру Општа болница „Др Радивој Симоновић“, Сомбор

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1. Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10 и 14/16) обавештава јавност о доношењу Решења о издавању дозволе за сакупљање и транспорт инфективног медицинског отпада из сопствених организационих јединица на територији АП Војводине оператеру Општа болница „Др Радивој Симоновић“, Сомбор