Обавештење о доношењу Решења о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији АП Војводине привредном друштву DRUŠTVO ZA SAKUPLJANJE PRERADU I PROMET INDUSTRIJSKIH OTPADAKA ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU FLASH METAL DOO, TORNJOŠ, Свети Стеван 52, Торњош

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18- др. закон) обавештава јавност о доношењу Решења о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији АП Војводине привредном друштву DRUŠTVO ZA SAKUPLJANJE PRERADU I PROMET INDUSTRIJSKIH OTPADAKA ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU FLASH METAL DOO, TORNJOŠ, Свети Стеван 52, Торњош