Обавештење о доношењу Решења о измени Решења о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада на територији АП Војводине оператеру Eco-logistica ДОО, Сељачких буна 43/IV, Нови Сад

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1. Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10 и 14/16) обавештава јавност о доношењу Решења о измени Решења о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада на територији АП Војводине оператеру Eco-logistica ДОО, Сељачких буна 43/IV, Нови Сад