Обавештење о доношењу Решења о одузимању дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији АП Војводине

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10 и 14/16) обавештава јавност о доношењу Решења о одузимању дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији АП Војводине