Обавештење о отказивању јавног увида студије о процени утицаја на животну средину

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04), доноси:

                                    Обавештење о отказивању јавног увида студије о процени утицаја на животну средину 

 Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да се до даљнег отказује  јавна презентација и расправа о пројекту Изградња претакалишта камионских и вагон цистерни, на катастарским парцелама бр. 2556/1, 2556/2, 2556/3 и 2555/16 КО Нови Сад III на Терминалу за претовар и складиштење нафтних деривата Нови Сад, оператера НИС а.д. Нови Сад, улица Народног фронта бр. 12, Нови Сад, која је била заказана за 31. март 2020. године са почетком у 12 часова, у згради Покрајинске владе, услед новонасталих околности које се тичу проглашења ванредног стања. Након истека ових околности, биће објављен нови термин јавне презентације и јавне расправе.