Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији оператера у Суботици, ул. Чантавирски пут 10 ц у Суботици на катастарској парцели 35884/5 К.О. ДОЊИ ГРАД СУБОТИЦА

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, 14/16 95/18 др. закон) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева оператера DRA GROUP DOO SUBOTICA, Ивана Горана Ковачића 11/1, Суботица, за издавање дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији оператера, ул. Чантавирски пут 10 ц у Суботици на катастарској парцели 35884/5 К.О. ДОЊИ ГРАД СУБОТИЦА.

Надлежни орган обавештава јавност да је 30.03.2021. године, оператер DRA GROUP DOO SUBOTICA, Ивана Горана Ковачића 11/1, Суботица, поднео захтев за издавање дозволе за:

  • складиштење неопасног и опасног отпада на локацији оператера , ул. Чантавирски пут 10 ц у Суботици на катастарској парцели 35884/5 К.О. ДОЊИ ГРАД СУБОТИЦА.

У складу са тренутном ситуацијом у Републици Србији везано за пандемију вируса covid19, увид у захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада на локацији оператера у у Суботици, ул. . Чантавирски пут 10 ц у Суботици на катастарској парцели 35884/5 К.О. ДОЊИ ГРАД СУБОТИЦА, може се извршити у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине уз поштовање свих прописаних мера за спречавање ширења вируса и уз претходни договор на број телефона: 021/487-4640 Оливера Симић. 

Рок за достављање мишљења и предлога је 21.06.2021. године.

               Заинтересовани могу доставити своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата или путем електронске поште на e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs или телефонским путем  +381 21 487 4640.